วารสารบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ISSN 1905-7679 | TCI กลุ่ม 1


กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอปิดรับบทความชั่วคราว
เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้ามาพิจารณาครบตามจำนวนแล้ว จึงจะเปิดระบบรับบทความตั้งแต่ มกราคม 2562 เป็นต้นไป กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 01/08/2561

รายการวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | ISSN 1905-7679

Volume 11 Number 1 January - April 2017

ฉบับที่ 1 ปีที่ 11 ตีพิมพ์เดือน มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

Volume 9 Number 21 September - December 2016

ฉบับที่ 21 ปีที่ 9 ตีพิมพ์เดือน กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2559

Volume 9 Number 20 May - August 2016

ฉบับที่ 20 ปีที่ 9 ตีพิมพ์เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2559

Volume 9 Number 19 January - April 2016

ฉบับที่ 19 ปีที่ 9 ตีพิมพ์เดือน มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2559

ส่งบทความออนไลน์
เช็คสถานะบทความออนไลน์