ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

กีฬาสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา 2559 วันที่ 2017-02-18 สถานที่ โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Gallery